Small Grey Outline Pointer

mangastories:

kawaii—anime:

Hirunaka no Ryuusei Shishio Satsuki aka Shishio-sensei